راه اندازی و تنظیمات PS4

اگر اولین بار هستش که دستگاه PS4 کرایه کرده اید و یا نیاز به راهنمایی بیشتر برای استفاده بهتر از کنسول را دارید، حتما قبل از استفاده تمامی آموزش های مورد نیاز زیر را بادقت مطالعه کنید تا در استفاده و نگهداری از کنسول به مشکل برنخورید.

لوازم موردنیاز برای نصب و راه اندازی PS4

روشن کردن کنسول PS4

برای روشن کردن کنسول PS4 می توانید از دو روش این کار را انجام دهید:

روش اول)

نکته

درصورتی که پس از روشن کردن دستگاه و دسته بازی، جفت سازی انجام نشد و دستگاه و دسته بازی یکدیگر را پیدا نکردند، از طریق کابل microUSB موجود دسته را به دستگاه متصل نمایید تا جفت سازی انجام شود.

روش دوم)

انتخاب حساب کاربری (USER)

نکته

در بالا ذکر شد که فقط از حساب کاربری های PLAYROOM استفاده نمایید، درصورتی که حساب کاربری دیگری را انتخاب کنید، و یا هریک از بازی های موجود را حذف یا تغییر دهید که منجر به خراب شدن آن یا اجرا نشدن بازی شود، مسئولیت و جبران خسارت به عهده شما می باشد.

خاموش کردن کنسول PS4

نکته

پس از انتخاب گزینه ی Turn Off PS4 دستگاه به صورت کامل خاموش نشده و باید حدود چند ثانیه بیشتر منتظر بمانید تا چراغ چشمک زن آبی موجود در جلوی دستگاه به صورت کامل خاموش شود. درصورتی که دستگاه به صورت کامل خاموش نشده به هیچ عنوان کابل Power و HDMI را از دستگاه جدا نکنید، درصورتی که زودتر جدا کنید باعث آسیب رسیدن به دستگاه می شوید و مسئولیت خسارت وارد شده با شما می باشد.

نکات مهم قبل از استفاده از PS4

1. تحویل و دریافت دستگاه و تمامی متعلقات می بایست توسط تحویل دهنده (موجر) انجام شود و تحویل توسط مستاجر مورد قبول نمی باشد./

2. دستگاه در حضور تحویل گیرنده (مستاجر) به صورت کامل با تمامی لوازم ذکر شده تست و تحویل داده شد/.
3. دستگاه و تمامی متعلقات به صورت پلمپ بوده و دارای برچسب مخصوص می باشندومسئولیت هرگونه تغییر در پلمپ و رچسب به عهده تحویل گیرنده (مستاجر) می باشد/.
4. هرگونه خسارت و آسیب ناشی از ضرب خوردگی، آبخوردگی، خرابی های جزئی، نوسانات برقی و به طور کلی هرگونه عیب و ایراد به عهده تحویل گیرنده (مستاجر) می باشد و می بایست تمامی
هزینه تعمیر را به قیمت روز پرداخت نماید/.
5. تحویل گیرنده(مستاجر) درصورت حذف هریک از بازی ها و حساب های کاربری های موجود می بایست مطابق قیمت روز خسارت پرداخت نماید/.
6. آموزش های لازم از روشن وخاموش کردن دستگاه، نحوه ی استفاده ومراقبت از لوازم، چگونگی اتصال اجزاء به یکدیگر به تحویل گیرنده(مستاجر) داده شده و درصور ت عدم رعایت موارد ذکر
شده که منجر به آسیب رساندن به دستگاه و یا هریک از متعلقات آن شود تمامی هزینه تعمیر و خسارت وارد شده به عهده تحویل گیرنده (مستاجر) میباشد/.
7. دستگاه را فقط با کابل پاور مخصوص و محافظ برق تحویل داده شده به برق متصل نماید و همچنین دسته های بازی را می بایست فقط با شارژر مخصوص داده شده شارژ نماید، درغیر این
صورت خسارت وارد شده به هرجزء به عهده تحویل گیرنده(مستاجر) می باشد/.
8. به هیچ عنوان دستگاه را به اینترنت متصل نکنید، درصورت متصل شدن به اینترنت و قفل شدن یا حذف شذن هر یک از بازی های موجود و یا به صورت کامل دستگاه، هزینه تعمیرو نصب مجدد
به عهده تحویل گیرنده (مستاجر) می باشد/.
9. درصورت کثیف کردن دستگاه،دسته ها و لوازم و کیف تحویل گیرنده(مستاجر) می بایست به قیمت روز خسارت پرداخت نماید/.
10. دستگاه و متعلقات همراه آن به آدرس ذکر شده در فوق تحویل داده شد و فقط در همان آدرس تحویل گرفته می شود/.
11. درصورت دیرکرد در تحویل دستگاه به موجر توسط مستاجر حتی یک ساعت و به هردلیلی، مستاجر می بایست معادل قیمت کرایه 2 نوبت دریافتی 12 ساعته را به نرخ روز پرداخت نماید/.

درصورتی که همچنان نیاز به راهنمایی بیشتر دارید و یا سوال شما در موارد فوق پاسخ داده نشده، میتوانید با تماس با پشتیبانی مشکل خود را برطرف کنید.

برای تماس برروی دکمه زیر کلیک کنید

امیدواریم بارعایت موارد گفته شده در فوق، موفق باشید و لحظات خوشی را سپری کنید